Меню
Герої не вмирають
Банери

Перелік документів необхідних для отримання послуги

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених Законом;
 • копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу.

-Державна реєстрація змін ПІП та місцезнаходження фізичної особи- підприємця – 160 грн. (адміністративний збір).
-Адміністративний збір справляється у розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень.
-Державна реєстрація змін ПІП та місцезнаходження фізичної особи- підприємця протягом 2 годин – у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (800 грн.) та додатково адміністративний збір (160 грн.).
-Державна реєстрація змін ПІП та місцезнаходження фізичної особи- підприємця протягом 6 годин – у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (320 грн.) та додатково адміністративний збір (160 грн.).
-За виправлення помилки, допущеної з вини заявника у відомостях Єдиного державного реєстру(щодо фізичної особи – підприємця) – 50 грн.
-За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі – 110 грн.
-Безкоштовно надається послуга щодо державної реєстрації змін видів економічної діяльності; додаткової інформації про зв’язок з фізичною особою; щодо зміни місцезнаходження у зв’язку з перейменуванням вулиць згідно із Законом України «Про засудження комуністичного та націонал- соціалістичного(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Реквізити рахунку:
Отримувач: УК у Здолбунівському районі/22010300
Код платежу: 22010300
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37993013
Банк отримувача: ГУДКСУ у Рівненській області
МФО: 833017
Номер рахунку: 31412501700171
Форми документів
Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу — підприємця
Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

 • Закон України від 15.05.2003 № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (стаття 14,15,18).
 • Закон України від 01.01.2016 № 280/97 “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 38, частина 1, пункту “б”, підпункт 7-8).
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 “Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у скорочені строки”.
 • Розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”
 • Наказ Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.01.2016 за № 14/28144.
 • «Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330.
 • «Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557.