Меню
Герої не вмирають
Банери

Аналітичний звіт

                        про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

                          розпорядження голови Здолбунівської  райдержадміністрації

 «Про порядок відшкодування за рахунок районного бюджету плати за користування позиками ( у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

від 23 червня 2016 року

Вид регуляторного акта:

Розпорядження голови Здолбунівської райдержадміністрації.

Назва регуляторного акта :

«Про порядок відшкодування за рахунок районного бюджету плати за користування позиками ( у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

Номер документа:

№243

Дата прийняття:

19 червня 2013 року

Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Здолбунівської райдержадміністрації.

Цілі прийняття акта:

Основними цілями прийняття цього регуляторного акта є здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних  ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів.

Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження результативності регуляторного акта проводилось з 19 травня по 23 червня 2016 року.

Тип відстеження:

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

Методи одержання результатів відстеження:

Відстеження проведено на основі аналізу статистичної та іншої інформації про стан розвитку малого і середнього підприємництва в районі.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі прийняття регуляторного акта для відстеження його результативності були визначені наступні показники, а саме:

 • аналіз інформації щодо кількості звернень суб’єктів господарювання району до райдержадміністрації для участі в конкурсному відборі суб’єктів малого та середнього підприємництва, які передбачають залучення коштів районного бюджету для відшкодування плати за користування позиками ( у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ,;
 • аналіз інформації щодо кількості реалізованих інвестиційних та інноваційних проектів.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 1. Всього в малому бізнесі зайнято більше 35% працюючого населення району, що складає майже 3300 осіб ( кількість працюючого населення 9473чол).

З цієї кількості: 1892 чол. – фізичні особи- підприємці,( що на 0,5% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року), з яких 1243 чол.- наймані  працівники в юридичних осіб.

Зареєстровано 254 малих підприємств – юридичних осіб, з яких здійснюють господарську діяльність 183  (72%).

 1. На 10 тисяч чоловік наявного населення припадає 44 малих підприємства (по області – 40).
 2. Питома вага малого підприємництва у загальнорайонному обсязі реалізації продукції становить 26 %, що на рівні відповідного показника минулого року.
 3. Всього малими підприємствами району реалізовано продукції на суму більше 260 млн.грн.
 4. Надходження до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого бізнесу за перший квартал 2016 року становить 18,2 млн.грн., що становить 90,3% від усіх надходжень до місцевого бюджету та 69,3% від усіх надходжень до зведеного бюджету району.
 5.   Фінансова підтримка малого бізнесу проводилась за рахунок здійснення державних закупівель товарів, робіт, послуг у суб’єктів підприємницької діяльності. Протягом звітного періоду на тендерних умовах у 8 суб’єктів малого підприємництва-переможців відповідних тендерних процедур закуплено продукції( проведено робіт, надано послуг) на суму 167,9 тис.грн.
 6. За відстежуваний період 12 безробітних відкрили власну справу за рахунок надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 29 тис.грн.
 7. Протягом відстежуваного періоду у Здолбунівському районі продано 2 земельні ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 234 кв.м., вартістю 20659 грн для здійснення підприємницькоє діяльності.

Площа земельних ділянок, наданих суб’єктам підприємницької діяльності для розвитку бізнесу, становить 219,5 га.

 1. На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, функціонує Центр надання адміністративних послуг Здолбунівської районної державної адміністрації. Центром надано 2240 адміністративних послуг.

На реалізацію заходів Програми розвитку малого підприємництва на 2015-2017 роки у видатковій частині районного бюджету на 2016 рік  передбачені кошти в сумі 35 тис.грн.

Для участі у конкурсному відборі суб’єктів малого та середнього підприємництва, які передбачають залучення коштів районного бюджету для відшкодування плати за користування позиками ( у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ суб’єкти малого та середнього підприємництва  району до райдержадміністрації не звертались.

Дані показники по відношенню до минулих років зросли, але дія регуляторного акта до очікуваного результату не привела.

З огляду на вищевикладене, дія регуляторного акта розпорядження голови Здолбунівської  райдержадміністрації «Про порядок відшкодування за рахунок районного бюджету плати за користування позиками ( у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів» визначається ефективною та дія його продовжується.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Показниками результативності фінансової підтримки з районного бюджету для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів суб’єктами малого та середнього підприємництва слід вважати:

 • налагодження випуску конкурентоспроможної продукції та збільшення обсягу реалізованої суб’єктами малого та середнього підприємництва продукції ( робіт, послуг);
 • додаткові надходження до бюджету району ( податків, зборів, інших обов’язкових платежів) від діяльності суб’єктів господарювання в результаті реалізації інвестиційних проектів;
 • створення нових робочих місць;
 • забезпечення ефективного використання коштів районного бюджету, що спрямовуються на фінансування інвестиційних проектів;
 • встановлення чіткого і прозорого порядку визначення учасників та переможців конкурсу.

 

 

Голова адміністрації                                                                  Сергій Кондрачук

Старий сайт
Архів Здолбунівської РДА
Анонси подій


Банери