Меню
Герої не вмирають
Банери

від 03 серпня 2016 року

Вид регуляторного акта

Розпорядження голови райдержадміністрації

Назва регуляторного акта

 “Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Здолбунівського району”

Номер документа

№ 238

Дата прийняття

17 липня 2015 року

Назва виконавця заходів з відстеження результативності

         Відділ економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Здолбунівської райдержадміністрації

Цілі прийняття акта

Затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Здолбунівського району та переліку об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району.

Строк виконання заходів з відстеження результативності

Відстеження результативності регуляторного акта проводилось       з 04.07.2016 року   по  03.08. 2016 року

Тип відстеження

Повторне відстеження результативності регуляторного акта

Метод одержання результатів відстеження результативності

Під час проведення заходів із  повторного відстеження даного регуляторного акта було застосовано статистичний та соціологічний методи одержання результатів обстеження

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Цільовою групою з базового  відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень та населення. Повторне  відстеження результативності регуляторного акта  проводилось відділом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Здолбунівської районної державної адміністрації шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих підприємств (організацій), приватних перевізників зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації.

 Кількісні та якісні значення показників результативності

Враховуючи цілі прийняття регуляторного акта, для відстеження його результативності були визначені наступні показники, а саме:- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта; – кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; – рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта; – кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками.

Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

В результаті реалізаціїі даного регуляторного акта буде можливість проведення прозорого конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту. Цілі досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акта забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести зміну законодавства про автомобільний транспорт.

Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести до необхідності зміни умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Здолбунівського району та переліку об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за  межі території Здолбунівського району.

Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акта не очікується.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки  настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акта не прогнозується.

Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання права на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Здолбунівського району, стимулюватиме розвиток конкуренції на конкурсній основі, створить прозорий механізм діяльності органів виконавчої влади.

На день проведення повторного відстеження даного  регуляторного акта практичного його застосування не було.

Дата підготовки:     03 серпня 2016 року

 

Керівник регуляторного органу:                                        Сергій Кондрачук

голова  райдержадміністрації