Меню
Герої не вмирають
Банери
Здолбунівська районна державна адміністрація

0212010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню
0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санiтарної) допомоги
0212144 Централiзованi заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет
0212146 Вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань
0217640 Заходи з енергозбереження
0212100 Стоматологiчна допомога населенню
0217322 Будівництво медичних установ та закладів
0213112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0217350  Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації
0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
0218831 Надання кредитів
0217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Відділ культури та туризму Здолбунівської райдержадміністрації

1014060 Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
1011100 Надання спецiальної освiти школами естетичного виховання
1014030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек
1014040 Забезпечення дiяльностi музеїв i виставок
1014081 Iншi заклади в галузi культури та мистецтва
1019510 Субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету
1019770 Iнша субвенцiя
1017324 Будiвництво установ та закладiв культури
1019570 Субвенцiя з мiсц бюдж на здiйснення заходiв щодо соціально-економічного розвитку окремих територiй за рахунок залишку коштiв вiдповiдної субвенцiї з держбюджету, що утворився на кiнець 2017 р
1017363 Виконання інвестиційних проектів

Управління соціального захисту населення Здолбунівської райдержадміністрації

0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
0813230 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
0813160 Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги
0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
0813040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за собою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813021 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чернобильської катастрофи
0813035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку
0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

0813043 Надання допомоги при народженні дитини
0813042 Надання допомоги при усиновленні дитини
0813041 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами

Відділ у справах молоді та спорту Здолбунівської райдержадміністрації

1113131 Здiйснення заходiв та реалiзацiя проектiв на виконання Державної цiльової соцiальної програми Молодь України
1113132 Утримання клубiв пiдлiткiв за мiсцем проживання
1115011 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олiмпiйських видiв спорту
1115012 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з неолiмпiйських видiв спорту
1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
1115053 Фiнансова пiдтримка мiсцевих осередкiв (рад) всеукраїнських органiзацiй фiзкультурно-спортивної спрямованостi
1117325 Будiвництво споруд, установ та закладiв фiзичної культури i спорту
1115062 Пiдтримка спорту вищих досягнень та органiзацiй, якi здiйснюють фiзкультурно-спортивну дiяльнiсть в регiонi

Старий сайт
Архів Здолбунівської РДА
Анонси подій