Меню
Герої не вмирають
Банери

станом на 01.04.2018

Загальна кількість запитів на інформацію, що зареєстровано у райдержадміністрації з  9 травня 2011 року – 279 (у 2011 році – 15, у 2012 році – 35, у 2013 році – 41, у 2014 році – 22, у 2015 році – 28, у 2016 році – 85, у 2017 році – 40, у 2018 році – 13 запитів на отримання інформації), з них:

За способом надходження запиту:

– поштою –16;

-телефоном –1;

-факсом – 0;

-ел. поштою  – 205;

-особисто  – 57.

За суб’єктом подання запиту:

-від засобів масової інформації, журналістів  – 56;

-від громадян – 116;

-від юридичних осіб – 81;

-від об’єднання громадян – 26.

За змістом поданого запиту:

-інформація про фізичну особу – 42;

-інформація довідково-енциклопедичного характеру – 60;

-інформація про стан довкілля (екологічна інформація) – 14;

-інформація про товар (роботу, послугу) – 17;

-науково-технічна інформація – 2;

-податкова інформація – 9;

-правова інформація – 23;

-статистична інформація – 38;

-соціологічна інформація -0;

-інші види інформації – 74.

Зведена інформація про запити, що надійшли у I кварталі 2018 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у березні 2018 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у лютому 2018 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у січні 2018 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у січні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у лютому 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у березні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у I кварталі 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у квітні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у травні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у червні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли за 1 півріччя 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у липні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у серпні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у вересні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли за 3 квартали 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у жовтні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у листопаді 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли у грудні 2017 року

Зведена інформація про запити, що надійшли за  2017 рік

Надання публічної інформації Здолбунівською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Інформація про документи, які перебувають у володінні Здолбунівської районної державної адміністрації, розміщена на веб-сайті:http://zdolbun.gov.ua

 Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутися:

 усно: за телефоном –  (03652) 2-51-32;

 письмово: 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14,
(на конверті вказувати “Публічна інформація”);

особисто: Рівненська обл.,м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14, каб. 301

факсом: (03652) 2-51-32;

 електронною поштою:  zdol_rda@rv.gov.ua

– заповнити форму інформаційного запиту

Інформаційний стенд щодо доступу до публічної інформації розміщений за адресою: м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14, 3 поверх.

 Місце для роботи із документами – м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14, приміщення Здолбунівської райдержадміністраці (3 поверх), каб. 306 *

* – за вказаною адресою можна отримати бланк інформаційного запиту

Тел. для довідок: (03652) 2-51-32

Форми для електронного інформаційного запиту:

форма запиту на отримання публічної інформації

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Здолбунівської районної

державної адміністрації

22.01.2015 №12

Скачать зразок форми запиту на інформацію

На 01.01.2017

Відділ організаційно-інформаційного забезпечення та документообігу апарату райдержадміністрації

Начальник відділу – Дацюк Володимир Федорович;

Відповідальна особа – Кондратюк Наталя Миколаївна.

Телефон, факс, електронна пошта для подання запиту на інформацію:

Телефон/факс (03652) 2-51-32;

електронна адреса: zdol_rda@rv.gov.ua

Адреса місця для роботи запитувачів із документами:

м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14, приміщення Здолбунівської райдержадміністрації, кабінет № 306.

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації””

Указ Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Указ Президента України від 5 травня 2011 року № 548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”

 

 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації № 673 від 24 грудня 2014 року “Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації”

Розпорядження голови райдержадміністрації №12 від 22 січня 2015 року “Про забезпечення доступу до публічної інформації у райдержадміністрації”

Розпорядження голови райдержадміністрації №210 від 27 квітня 2017 року “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 22.01.2015 № 12 «Про забезпечення доступу до публічної інформації у райдержадміністрації» “