Меню
Герої не вмирають
Банери

Працівники Здолбунівської міжрайонної виконавчої дирекції РОВ ФСС з ТВП неодноразово піднімали та обговорювали питання правильності створення та оформлення документів комісії (уповноваженого) із соціального страхування на семінарах та навчаннях які проводили зі страхувальниками Здолбунівського та Острозького районів. Однак, як свідчить практика, на сьогоднішній день є ряд порушень при оформленні установчих документів про створення комісії (уповноваженого). Тому варто нагадати основні аспекти порушеної теми.

Комісія із соціального страхування створюється на підприємствах, в установах, організаціях, де працює понад 15 осіб. Якщо ж на підприємстві налічується 15 і менше осіб, то на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування.
Комісія обирається на паритетних засадах з представників адміністрації та профспілкової організації або іншого уповноваженого найманими працівниками органу. Кількість членів комісії Положенням не визначено, тому це питання має вирішуватися у кожному конкретному випадку залежно від чисельності працюючих на даному підприємстві.

Насамперед спільним рішенням адміністрація підприємства і профспілковий комітет (або інший уповноважений найманими працівниками орган) визначають кількість членів комісії від кожної сторони та термін, на який комісія обирається. Далі кожна із сторін у рівній кількості делегує своїх представників до її складу. При цьому рішення про делегування представників до комісії із соціального страхування оформлюються: роботодавцем – його наказом, представників застрахованих осіб -постановою виборного органу профспілкової організації або іншого уповноваженого найманими працівниками органу (див.додатки). Якщо на підприємстві є кілька профспілкових організацій, то в такому разі має бути створений об’єднаний представницький орган цих профспілок, який і повинен делегувати своїх представників до складу комісії. Свої обов’язки члени комісії виконують, як правило, на громадських засадах. До складу членів комісії насамперед повинні входити спеціалісти і працівники фінансової, соціальної та медичних служб, управлінських та кадрових відділів. На першому засіданні відкритим голосуванням обираються голова та заступник голови комісії, які мають репрезентувати різні представницькі сторони (відповідно адміністрації підприємства та профспілкового комітету), розподіляються функціональні обов’язки та за певних умов створюються робочі групи.

Там, де обрано, уповноваженого із соціального страхування, рішення оформляється протоколом за підписом уповноваженого та представника власника.

Ірина Філонюк
Спеціаліст 1-ї категорії
Здолбунівської МВД РОВ ФССзТВП

Старий сайт
Архів Здолбунівської РДА
Анонси подій

Банери