Меню
Герої не вмирають
Банери

Здолбунівська районна державної адміністрації оголошує районний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, у тому числі громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Конкурс).

Проведення Конкурсу здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами),  враховуючи  постанову Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 (зі змінами) “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”, на виконання районної  програми соціальної підтримки  населення Здолбунівського району  на 2019-2025 роки, схваленої розпорядженням голови Здолбунівської районної державної адміністрації від 15 квітня 2019  року №  99  та затвердженої рішенням Здолбунівської районної ради від 29 травня 2019 року № 647,  з метою забезпечення  прозорого та  цільового використання коштів районного бюджету.

Мета Конкурсу – розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства, діяльність яких має соціальне спрямування, у тому числі з громадськими об’єднаннями  ветеранів, та залучення їх до розв’язання соціальних проблем відповідно до визначення пріоритетних напрямків.

Перелік пріоритетних завдань, на розвязання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства):

-реалізація програм (проектів, заходів), пов’язаних із захистом прав і свобод, задоволенням суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;

-забезпечення  реалізації заходів,  спрямованих на покращення якості  соціального обслуговування  учасників бойових дій, у тому числі учасників  антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), членів сімей загиблих та полонених  учасників  антитерористичної операції (операції  об’єднаних сил),  осіб з інвалідністю;

-національно – патріотичне виховання  молоді, у тому числі  відновлення та виховання історичної пам’яті – здійснення заходів, спрямованих на  формування громадянської свідомості та створення необхідних умов для ії  творчого та духовного розвитку.

У межах Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

-відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;     

-проведення спортивно – реабілітаційних заходів;

-проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за «круглим столом» та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики     (проекту,заходу);

-проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

-розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання з комерційною метою.

Районний  рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) передбачає провадження проектної діяльності  на території Здолбунівського району.

Інститути громадянського суспільства можуть подавати на конкурс кілька проектів.

Подані конкурсні пропозиції учасникові конкурсу не повертаються.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

До участі в Конкурсі не допускаються Інститути громадянського суспільства у разі, коли:

-інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

-інститут громадянського суспільства, зареєстрований в установленому       порядку, який здійснює свою діяльність менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

-інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

-інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

-конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

-установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

У межах Конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

1) спрямовані на отримання прибутку;

2)спрямовані на підтримку політичних партій, релігійних організацій;

3) не передбачають районного рівня реалізації.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

1. Відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу.

2. Реалізація програми (проекту, заходу) повинна здійснюватися на території Здолбунівського району.

3. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.

4. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

5. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Загальний обсяг фінансування Конкурсу становить 60 (шістдесят) тисяч гривень.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі   у конкурсі,   становить  6 ( шість)  тисяч гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту (програми, заходу).  Інститут  громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше як 15 % необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як  разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) згідно постанови від 14 лютого 2018 № 156 (зі змінами) “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”:

-на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки;

-видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно -правових договорів не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки , які призначаються для реалізації  програми (проекту, заходу).

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються   в установленому законодавством порядку.

Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства, у тому числі  громадські об’єднання ветеранів, подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити такі документи:

1)     заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою;

2)   опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), складену за затвердженою формою.

Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному  етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4)   інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника Конкурсу.

Управління соціального захисту населення Здолбунівської райдержадміністрації та Інститути громадянського суспільства, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, укладають договори про виконання  (реалізацію) програми (проекту, заходу).

Інститути громадянського суспільства не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають управлінню  соціального захисту населення райдержадміністрації фінансовий та підсумковий звіти про реалізацію програми (проекту, заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів  за  затвердженою формою. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Управління соціального захисту населення  проводить постійний моніторинг виконання (реалізації) всіх програм (проектів, заходів),  які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів. та готує  і оприлюднює   підсумковий висновок щодо виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).

Конкурсні пропозиції подаються у друкованому та електронному вигляді (у форматі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на електронних носіях. Друкований варіант конкурсної пропозиції має бути поданий в папці, прошнурований, пронумерований та укомплектований відповідно до зазначеного переліку документів.

Прийом конкурсної пропозиції здійснюється управлінням  соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації з дня опублікування оголошення,  щодня  (крім вихідних і святкових днів), з 9.00  до 13.00 год. та з 14.00 до 17.00 год. за адресою: вул. В.Жука,1, каб. 2, м.Здолбунів, 35705.

Кінцевий термін подачі документів  – 08 листопада  2019 року.

Електронні копії конкурсних пропозицій надсилаються на електронну адресу: zdol_pratca@ukr.net   (з позначкою «районний конкурс проектів»).

Консультації та додаткова інформація за телефоном  ( 03652) 22367 .

Конкурс розпочинається з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Здолбунівської районної державної адміністрації   тексту оголошення про проведення Конкурсу та завершується  після прийняття конкурсною комісією рішення щодо визначення переможців Конкурсу й обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) кожної програми (проекту, заходу) .

Рішення конкурсної комісії розміщуються упродовж трьох робочих днів на офіційному веб-сайті  Здолбунівської районної  державної  адміністрації.

Зразок заяви для участі в Конкурсі та додатків до неї розміщено на офіційному веб-сайті Здолбунівської районної державної адміністрації у розділі “Соціальний захист”, підрозділ “Конкурс проектів”

https://zdolbun.gov.ua/konkurs-proektiv/

Зразки форм:

Заява про участь в Конкурсі;

Опис програми (проекту, заходу) та кошторисів витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

Підсумковий та фінансовий звіт про виконання  та обсяг використаних бюджетних коштів на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

Анонси подій
Банери

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Сер    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930