Меню
Герої не вмирають
Банери

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, в районі здійснюється процес складання показників районного бюджету та місцевих бюджетів району на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки.

Фінансове управління Здолбунівського райдержадміністрації, опрацювавши наявну нормативну базу макропоказників економічного та соціального розвитку та бюджетні пропозиції розпорядників коштів, подало прогноз основних показників Здолбунівського районного бюджету на 2019 рік:

1. Доходи районного бюджету формуються за рахунок надходжень, закріплених ст. 64 Бюджетного кодексу України, із урахуванням обсягів надходжень за базовий 2017 рік податку та збору на доходи фізичних осіб з застосуванням коефіцієнту росту який склався на 01.10.2018 до відповідного періоду 2017 року, в сумі 115155905 гривень. Плата за надання адміністративних послуг, інші надходження розраховано на рівні очікуваних надходжень у 2018 році в сумі 512300 грн та податок на прибуток підприємств комунальної власності 3400 грн. Разом надходження доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) обраховано в сумі 115671605 грн.

2. Міжбюджетних трансфертів всього 179716600 грн, в т.ч.

– базова дотація 16882400 грн;

– освітня субвенція 108214100 грн;

– медична субвенція 37620100 грн;

– додаткова дотація на видатки передані з державного бюджету до місцевих на освіту та охорону здоров’я, передбачена в обласному бюджеті і буде розподілятися рішенням обласної ради між місцевими бюджетами області (враховано на рівні 2017 року в сумі 17000000 грн).

3. Всього доходи районного бюджету складуть 295388205 грн;

4. Граничні обсяги видатків на 2019 рік за рахунок коштів районного бюджету та міжбюджетних трансфертів розрахунково визначені в сумі 295388205 грн, (розрахунки додаються) в тому числі:                                                                           (грн)

№ п/п Головний розпорядник коштів районного бюджету Граничний обсяг видатків на 2019 рік Прогноз видатків на 2020 рік Прогноз видатків на 2021 рік
1 Здолбунівська районна рада 3527386 3793327 4039215
2 Районна державна адміністрація (охорона здоров’я)
в тому числі за рахунок медичної субвенції
45627121
37620100
49188707
40441607
49539228
42989428
3 Відділ освіти райдержадміністрації
в тому числі за рахунок освітньої субвенції
210530763
108214100
226557286
116330157
232789738
123658956
4 Відділ культури та туризму 19765191 21277509 22691297
5 Відділ у справах молоді та спорту 4106242 4392715 4654561
6 Управління соціального захисту населення 11630270 12454601 13213249
7 Резервний фонд 201232 212501 223126
ВСЬОГО 295388205 317876647 338777045

Граничні обсяги видатків на 2019 рік відповідають обсягу розрахованих доходів.

При складанні граничних обсягів враховано:

– особливості складання місцевих бюджетів, викладені в листі Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік»;

– індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 2019 рік 107,4 відсотка, 2020 рік  105,6 відсотка, 2021 рік  105,0 відсотка;

– індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 2019 рік 110,1 відсотка, 2020 рік 108,2 відсотка , 2021 рік 105,9 відсотка;

– розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2019 року — 4173 гривень, з 1 січня 2020 року – 4407 гривень, з 1 січня 2021 року – 4627 гривень;

– розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2019 року – 1921 гривень, з 1 січня 2020 року – 2102 гривень, з 1 січня 2021 року – 2262 гривень;

– фонд оплати праці працівників бюджетної сфери що утримуються за кошти районного бюджету розраховано: виходячи з посадових окладів за розрядами із урахуванням ЄТС на 2019 рік та умовами, які діяли у 2018 році (обов’язкові виплати та доплати, стимулювання); фонд оплати праці виконавчого апарату районної ради за умовами (посадові оклади, обов’язкові виплати та доплати, стимулювання), які діяли у 2018 році станом на 01 листопада. Обсяг ФОП з нарахуваннями включено до розрахунку граничного обсягу видатків за даними отриманими від бюджетних установ;

– на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2019 році установами та організаціями, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, пропонується касові видатки станом на 1 липня 2018 року збільшити в два рази з приміненням середнього коефіцієнту на 2019 рік – 1,1, на 2020 рік – 1,1, на 2021 рік 1,1, а також враховано зміни опалювальної площі;

– видатки на продукти харчування на 2019 рік розраховані:

шляхом збільшення до 15 грн вартості обіду учнів загальноосвітніх шкіл, що харчуються безкоштовно; збільшено на 50 відсотків видатки на харчування вихованців ДНЗ затверджені на 2018 рік з врахуванням змін; видатки на харчування, які здійснюються територіальним центром у відділенні цілодобового перебування осіб похилого віку розраховані на 2018 рік проіндексовані на коефіцієнт 1,074;

– видатки за КЕКВ 2210-2220-2240-2280 прогнозуються на 2019 рік в обсягах, розрахованих видатків на 2018 рік з приміненням коефіцієнту росту 1,074, на 2020 рік з коефіцієнтом росту до прогнозу 2019 року – 1,056 та на 2021 рік з коефіцієнтом 1,05 до 2020 року. Враховано додатково в розрахунках: для розподілу між загальноосвітніми закладами видатки в сумі 1345200 грн для придбання обладнання, предметів, оплату послуг, зокрема: на фінансування протипожежних заходів, заходів з охорони праці (з розрахунку 200 грн. на учня);

– до видатків на соціальний захист населення включено 932500 грн на виконання районних програм, на пільгове перевезення залізничним транспортом 375000 грн, автомобільним – 50000 грн, послуг зв’язку 200000 грн, 237600 грн компенсація громадянам які надають послуги особам похилого віку, 45300 грн виплат дітям сиротам яким виповнюється 18 років;

– закладам охорони здоров’я до граничного обсягу видатків включено 838000 грн; на пільгове забезпечення лікарськими засобами та зубопротезування пільгових категорій населення;

– видатки на надання первинної медичної допомоги населенню на 2019 рік плануються та будуть проводитися відповідно до вимог підпункту д) пункту 8 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України у структурі видатків Національної служби здоров’я України;

– обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначено відповідно до зростання соціальних стандартів;

– продовжено дію норми щодо передачі утримання дошкільних навчальних та клубних закладів з бюджетів органів місцевого самоврядування;

– перехід всіх місцевих бюджетів на програмно-цільовий метод складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом з 2019 року.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.022002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» доведені граничні обсяги розподіляються головним розпорядником коштів та доводяться за бюджетними програмами розпорядникам коштів нижчого рівня до сфери управління якого вони належать, з встановленням граничного обсягу коштів, розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких вони повинні додержуватися відповідно до законодавства і які необхідні для правильного визначення видатків бюджету у проектах кошторисів.

Розпорядники кошті нижчого рівня подають головним розпорядникам коштів проекти кошторисів з розрахунками до них у терміни визначені головним розпорядником, які підписують керівник установи та головний бухгалтер (бухгалтер).

Головний розпорядник коштів розглядає показники проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня, щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету, правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків бюджету, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників згідно законодавства та складають проекти зведених кошторисів.

На основі проекту зведеного кошторису головний розпорядник формує бюджетні запити, які подаються фінансовому управлінню для включення до проекту районного бюджету.

Головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно вжити заходи щодо економного та раціонального споживання енергоносіїв.

Водночас з метою збалансування показників місцевих бюджетів на 2019 рік та підвищення рівня їх фінансової забезпеченості при складанні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів доцільно:

– провести оптимізацію витрат місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

– забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України, щодо забезпечення до потреби видатки на оплату праці та розрахунки за комунальні послуги і енергоносії;

– не допускати включення до проекту місцевого бюджету на 2019 рік видатків на нові місцеві програми чи ті, термін дії яких закінчується у 2018 році, у разі їх не затвердження чи пролонгації органами місцевого самоврядування на 2019 рік в установленому порядку.

Старий сайт
Архів Здолбунівської РДА
Анонси подій
Банери

 Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031