Меню
Герої не вмирають
Банери

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рівненської обласної ради
11.03.2016 № 118

РЕГІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА
надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в Рівненській області

1. Регіональні правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в Рівненській області (далі – Правила) розроблені відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 05 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», на виконання заходів Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016–2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 25 грудня 2015 року № 19.
Правила визначають умови і порядок надання Рівненським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд) пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі відповідно до Програми.

За рахунок коштів місцевих бюджетів Рівненський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі може надавати кредити на виконання інших обласних програм, пов’язаних з розвитком сільського господарства та сільських територій (підтримки фермерських господарств, розвитку сільського туризму тощо ).
I. Загальні положення

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
кредит – сума коштів або матеріальні ресурси у грошовому виразі, що надаються індивідуальним забудовникам за рахунок кредитних ресурсів Фонду для фінансування спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених будівництвом житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства, реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, їх утеплення з використанням енергозберігаючих технологій (далі – об’єкт кредитування);
кошти на обслуговування кредиту – частина коштів з перерахованих на рахунки Фонду від обсягу проведеного кредитування індивідуальних сільських забудовників, що спрямовується на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредиту, та на витрати, пов’язані з утриманням Фонду;
кредитний договір – договір, укладений відповідно до цих Правил між Фондом та індивідуальним забудовником (позичальником), який визначає суму кредиту, умови надання кредиту позичальникові, погашення позичальником заборгованості за кредит та внесення плати за користування ним;
нове будівництво – спорудження на вільних або звільнених від забудови територіях (майданчиках) індивідуальних житлових будинків з надвірними господарськими приміщеннями;
незавершені будівництвом індивідуальні житлові будинки – розпочаті будівництвом і не прийняті в експлуатацію індивідуальні житлові будинки з надвірними підсобними приміщеннями;
добудова незавершеного будівництвом житлового будинку – завершення будівництва індивідуального житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями згідно з будівельним паспортом;
реконструкція – перебудова існуючих індивідуальних житлових будинків з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, основних техніко-економічних показників;
капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання індивідуальних житлових будинків у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшенням експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта;
будівництво (спорудження) інженерних мереж – комплекс робіт з будівництва та монтажу інженерних мереж (газопостачання, водопостачання та електрифікація) в сільських населених пунктах, до населених пунктів з підключенням їх до існуючих комунікацій, а також за їх межами, та облаштування систем енергозабезпечення (газопостачання, водопостачання та електрифікація) індивідуальних житлових будинків, у тому числі шляхом заміни застарілого обладнання сучасним енергозберігаючим;
утеплення індивідуальних житлових будинків – комплекс робіт, спрямованих на утеплення огороджувальних конструкцій (стін, фундаментів, стелі, горища, підвалу тощо), утеплення конструкцій, які відкриваються (вікна, двері, балкони), перехід на сучасне енергозберігаюче обладнання (придбання радіаторів опалення з теплорегуляторами, побутових котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), сонячних колекторів, рекуператорів тепла вентиляційного повітря).

3. Кредитування Фондом будівництва житла на селі є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.

4. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселяються для постійного проживання), будують, купують, споруджують інженерні мережі, підключають їх до існуючих комунікацій, утеплюють належні їм на праві власності житлові будинки з використанням енергозберігаючих технологій об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту та охорони здоров’я, розташованих у межах області, а також особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та громадяни, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі – індивідуальні забудовники).
Селища міського типу, які не є районними центрами, прирівнюються щодо надання кредитів до сільських населених пунктів.
Право на одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовникові тільки один раз на кожен з напрямів кредитування за умови повного розрахунку за раніше наданий кредит.
Визначені у цих Правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.

5. Фондом може здійснюватися страхування коштів кредитів відповідно до законодавства.
II. Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам

6. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) – до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.
Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитної угоди починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).
Відсотки за користування кредитом також не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):
військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, – з початку і до закінчення особливого періоду;
резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.

7. Індивідуальні сільські забудовники користуються пільговим кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання) у сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї платоспроможності. Платоспроможність позичальника визначається із розрахунку сукупного доходу всіх членів сім’ї позичальника за останні 6 місяців перед зверненням, сукупного прожиткового мінімуму на всіх членів сім′ї позичальника на цей період та суми річного повернення кредиту. При цьому, сукупний дохід сім′ї позичальника за 6 попередніх місяці перед зверненням має перевищувати суму сукупного прожиткового мінімуму членів сім′ї позичальника на 6 місяців і річного повернення кредиту.
Кредит на будівництво інженерних мереж (газифікацію, електрифікацію, водопостачання) є довготерміновим з погашенням його протягом наступних десяти років та внесенням плати за користування ним у розмірі трьох відсотків річних. Повернення кредиту починається через 12 місяців від часу перерахування коштів Фонду на рахунок позичальника.
Кредит на утеплення індивідуальних житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій є довготерміновим з погашенням його протягом наступних десяти років та внесенням плати за користування ним у розмірі трьох відсотків річних. Повернення кредиту починається через 12 місяців від часу перерахування коштів Фонду на рахунок позичальника.

8. Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються Фондом на підставі списків, затверджених органами місцевого самоврядування. Затверджені органами місцевого самоврядування списки індивідуальних забудовників надсилаються до Фонду щороку не пізніше ніж до 01 березня. Впродовж календарного року до цих списків органами місцевого самоврядування в установленому порядку можуть вноситися зміни і доповнення.
Рішення про надання кредиту приймається Фондом на підставі рекомендацій житлових комісій при райдержадміністраціях за клопотанням органів місцевого самоврядування.
У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва та молодим спеціалістам, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, зазначених у пункті 4 цих Правил, а також особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та громадянам, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб.

9. Сума кредиту визначається Фондом з урахуванням рівня платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 300 тис. гривень для спорудження нового житлового будинку, 150 тис. гривень для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла, 200 тис. гривень для придбання житла та 50 тис. гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій.
Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва, що виникли за період будівництва. У зв’язку з цим виконуються додаткові розрахунки та в установленому порядку вносяться зміни до кредитної угоди.
Граничний розмір кредиту на утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій не може перевищувати 50 тисяч гривень. Термін погашення цього кредиту – не більше 10 років, з внесенням плати за користування кредитними ресурсами Фонду в розмірі трьох відсотків річних.
III. Порядок оформлення і видачі кредиту

10. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок, відкритий позичальником у відділенні банку.

11. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник подає Фондові:
1) заяву на ім’я керівника правління Фонду про надання кредиту;
2) клопотання органу місцевого самоврядування та рекомендацію житлової комісії при райдержадміністрації про надання кредиту;
3) паспорт громадянина України та довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податку;
4) довідку про склад сім’ї;
5) документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні 6 місяців та/або довідку органів місцевого самоврядування про ведення особистого селянського господарства). Позичальник має право надавати інші докази власної платоспроможності, зокрема щодо наявності у власності рухомого і нерухомого майна та майнових прав, доходу від передачі в оренду рухомого і нерухомого майна щодо;
6) інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житла, видану в установленому порядку;
7) копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);
8) проектно-кошторисну документацію або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може входити за згодою позичальника до суми кредиту (крім випадків придбання житла);
9) довідку про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації, зазначених у пункті 4 цих Правил; особи, що займаються особистим селянським господарством, подають довідку органу місцевого самоврядування про факт ведення особистого селянського господарства;
10) заяву власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла);
11) документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», (у разі наявності);
12) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
13) оціночна вартість житлового будинку, яка визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства (в разі придбання житла).

12. Рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту приймає правління Фонду на підставі поданих відповідно до пункту 11 цих Правил документів у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника.
У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту правління Фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обґрунтуванням причин відмови.
Позитивне рішення правління Фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитного договору.
У разі прийняття правлінням Фонду позитивного рішення щодо надання кредиту на придбання житла правління надсилає на ім’я власника такого житла гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок, відкритий Фондом у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу житла. Власник письмово повідомляє Фонд про надходження гарантійного листа. Остаточні розрахунки за придбане позичальником житло проводяться Фондом після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання Фонду засвідченої в установленому порядку копії зазначеного договору.
Умови надання кредиту для спорудження інженерних мереж, підключення їх до наявних комунікацій, утеплення житлових будинків визначаються кредитною угодою.

13. Кредитний договір укладається відповідно до законодавства з урахуванням вимог цих Правил.
Зміни та доповнення до кредитного договору оформляються додатковим договором і є невід’ємною частиною кредитного договору.

14. Зобов’язання позичальника за кредитним договором мають забезпечуватися такими способами:
договором поруки, оформленим в установленому порядку;
договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, а у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності, – також про іпотеку земельної ділянки;
договором застави іншого майна та майнових прав.
Майно, що передається в заставу, або щодо якого накладається заборона відчуження, може підлягати щорічному страхуванню позичальником на користь Фонду від ризику втрати або пошкодження. Обов′язкове страхування предмета іпотеки здійснюється відповідно до законодавства.
За кредитними договорами на спорудження інженерних мереж, утеплення житлових будинків поручителем може бути сільська, селищна рада, яка видала клопотання про надання кредиту позичальнику.
Конкретні види і форми забезпечення зобов’язання визначаються Фондом.

15. Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:
перший етап – земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;
другий етап – спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;
третій етап – внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;
четвертий етап – зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під’їздів та підходів.
За згодою сторін кредитного договору графік будівництва може бути змінений.
Графік будівництва з визначеними термінами виконання етапів є складовою кредитного договору.

16. Кредит надається грошовими коштами у безготівковій формі відповідно до умов кредитного договору.

17. Видача частин кредиту здійснюється після подачі актів виконаних робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених позичальником, підрядною організацією та Фондом, а у разі виконання робіт власними силами позичальника – позичальником і Фондом.
Під час видачі кожної частини кредиту можуть вноситися зміни до графіка будівництва.
Умови видачі кредиту для спорудження інженерних мереж, підключення їх до наявних комунікацій, а також на утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій визначаються кредитним договором.
Позичальник може одержати кошти авансом у безготівковій формі на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання в розмірі до 30 відсотків суми кредиту, якщо це обумовлюється кредитним договором.

18. Термін використання кредиту обумовлюється у кредитному договорі.

19. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів ведеться згідно із законодавством.
При укладанні договору про надання кредиту на кожного позичальника заводиться кредитна справа.
IV. Умови погашення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися у кредитних угодах

20. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту, встановленого в договорі.

21. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним проводитися коштами на умовах, визначених кредитним договором, рівними частинами щороку до 30 листопада. Погашення кредиту в останній рік повинно бути проведено до закінчення терміну кінцевого погашення кредиту. Конкретні терміни погашення кредиту зазначаються у графіку погашення кредиту, який є додатком до кредитного договору.

22. За бажанням позичальника може передбачатися дострокове погашення кредиту та/або внесення плати за користування ним. За погодженням з Фондом допускається виконання зобов’язання іншими фізичними або юридичними особами.
Позичальник може щороку вносити плату за користування кредитом починаючи з першого року його одержання, якщо це обумовлено кредитним договором.

23. У разі порушення умов кредитних договорів, в тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, Фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальниками інших платежів, передбачених цими договорами. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.
Конкретні види порушень договірних умов та розміри штрафних санкцій визначаються у кредитному договорі.
Фонд має право залучати представників органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади у сфері містобудування та архітектури для вирішення питання про наявність факту використання кредиту за нецільовим призначенням.
За прострочення платежу пеня не нараховується таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):
військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, – з початку і до закінчення особливого періоду;
резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період;
позичальникам, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися з визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, що підтверджується довідкою про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, – з 14 квітня 2014 року на час проведення антитерористичної операції.
Умови кредитування, визначені абзацом сьомим цього пункту, поширюються також на кредити, отримані подружжям, в якому чоловік або дружина є такими, що зареєстровані та постійно проживають чи переселилися з населеного пункту, визначеного у переліку, зазначеному в абзаці сьомому цього пункту.

24. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів ведеться згідно із законодавством.

25. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов’язань за кредитним договором оформляється відповідним актом сторін кредитного договору.

26. У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Фонд відповідно до законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитного договору та чинним законодавством.
До повного виконання фінансових зобов’язань перед Фондом позичальник не має права продавати або передавати майнові права на житловий будинок, який будується (збудований) з використанням кредитних коштів, третій особі. У зв’язку з цим Фонд в установленому порядку вживає заходів щодо накладення заборони відчуження житлового будинку, який є об’єктом кредитування, і реєстрації такого обтяження.
V. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту

27. Позичальник несе персональну відповідальність за достовірність документів, наданих для отримання пільгового кредиту. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту, передбачених цими Правилами, до нього застосовуються санкції згідно з чинним законодавством.

28. Позичальники надають представникам Фонду можливість безперешкодного огляду об’єктів кредитування і проведення перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту, про що складається відповідний акт.
Про використання кредитних коштів за цільовим призначенням позичальник подає Фондові звіт разом з підтвердними документами у терміни, встановлені кредитним договором.

29. Контроль за дотриманням вимог законодавства під час видачі, обслуговування та погашення кредиту здійснюється відповідно до законодавства.

30. Посадові особи, які допустили порушення умов цих Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством.
VI. Визначення обсягів бюджетних коштів для надання кредитів індивідуальним забудовникам на селі та їх розподіл

31. Під час складання проектів державного та місцевих бюджетів Фонд визначає потребу у коштах для пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.
Пропозиції Фонду щодо обсягу коштів, необхідних для цього виду кредитування у державному бюджеті, в установленому порядку подаються головному розпоряднику коштів державного бюджету, а стосовно місцевих бюджетів – обласній та районним державним адміністраціям.

32. Облдержадміністрація під час складання проекту обласного бюджету чи внесення змін до нього на підставі розрахунків, наданих Фондом, передбачає обсяги кредитування індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості відповідно до Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» у межах наявного фінансового ресурсу.

33. У разі наявності бюджетної заборгованості минулих років бюджетні кошти використовуються для її погашення.

34. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

35. Сформовані за рахунок бюджетних джерел кошти спеціального фонду, які не використано у звітному бюджетному році, вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

36. Кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок бюджетних коштів, зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах Казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

37. Витрати Фонду для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам та за іншими напрямами діяльності, передбаченими пунктом 7 Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211, фінансуються відповідно до затверджених облдержадміністрацією кошторису за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів, одержаних Фондом від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами за рахунок державного бюджету, та за рахунок інших джерел фінансування, крім асигнувань коштів по державному бюджету.

VII. Особливості кредитування індивідуального житлового будівництва на селі за рахунок коштів, які надають Фонду підприємства

38. Відносини між Фондом та підприємством визначаються двостороннім договором.

39. Для підтвердження права на отримання кредиту за рахунок коштів підприємства забудовник додатково до документів, передбачених пунктом 11 цих Правил, подає спільне рішення адміністрації і профспілкового комітету первинної профспілкової організації підприємства про фінансування Фонду з метою надання кредиту конкретному позичальнику.

Анонси подій
Банери

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Сер    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930