Меню
Герої не вмирають
Банери

УКРАЇНА

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

21 липня 2017  року                                                                            № 334

Про розподіл функціональних
повноважень керівництва
районної державної адміністрації

З метою забезпечення виконання повноважень районної державної адміністрації, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації»:

  1. Здійснити розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації згідно з додатками 1, 2.
  2. Установити, що:

– перший заступник, заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації несуть відповідальність за забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності, роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, місцевих органів державної виконавчої влади відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

–  доручення першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації з питань, що належать  до сфери їх компетенції, є обов’язковими для виконання відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

  1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 травня 2017 року № 249 «Про розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації».
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                                    Сергій Кондрачук

 

Додаток 1
до розпорядження голови
Здолбунівської районної
державної адміністрації
21 липня 2017 року №334

РОЗПОДІЛ
функціональних повноважень керівництва
районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації
КОНДРАЧУК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та здійснення її повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

Спрямовує і координує діяльність першого заступника та заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади у районі.

Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний склад.

Інформує голову Рівненської обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Організовує, в установленому порядку, складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

У межах, визначених Конституцією і законами України, забезпечує здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності, виконанням державних контрактів, зобов’язань перед бюджетом.

Призначає на посади і звільняє з посад своїх заступників, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до статей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Призначає на посади і звільняє з посад керівника апарату, керівників та працівників структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, крім керівників підприємств, установ і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України.

Затверджує положення про апарат та його структурні підрозділи, положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Звертається до суду щодо визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження районної державної адміністрації.

Вносить подання голові Рівненської обласної державної адміністрації щодо дострокового припинення в установленому порядку повноважень міської, селищної та сільських рад, міського, селищного та сільських голів.

Організує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань обороноздатності та розбудови Збройних Сил України, забезпечує загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

Координує роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупції.

Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретних органів.

Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх звернення.

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання, власних і делегованих повноважень видає розпорядження.

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, голова районної державної адміністрації:

Здійснює керівництво:

– юридичним сектором апарату районної державної адміністрації;

– відділом організаційно – інформаційного забезпечення та документообігу апарату районної державної адміністрації з питань здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

– відділом фінансово-матеріального забезпечення апарату адміністрації;

– головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату адміністрації;

– головним спеціалістом з питань режимно-секретної роботи апарату адміністрації;

– фінансовим управлінням районної державної адміністрації;

– центром надання адміністративних послуг районної державної адміністрації;

– сектором управління персоналом апарату районної державної адміністрації;

– головним спеціалістом –уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації;

– управлінням промисловості, інфраструктури та агропромислового розвитку;

– відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації.

Координує діяльність із:

– Здолбунівським районним відділенням поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області;

– Здолбунівським міжрайонним відділом управління Служби безпеки України в Рівненській області;

– Здолбунівським відділенням Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області.

Очолює:

– раду Українського козацтва при голові районної державної адміністрації;

– консультативно-методичну раду сприяння розвитку територіальних громад та інвестиційної діяльності району;

– комісію з питань заробітної плати, праці та соціальної політики;

– координаційну раду з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації;

– комісію з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації;

– постійно діючу комісію з розгляду звернень громадян;

– комісію з конкурсного відбору інвестиційних проектів малого та середнього бізнесу.

Забезпечує зв’язок з:

Здолбунівською місцевою прокуратурою.

Загальні функціональні повноваження
першого заступника та заступника голови
районної державної адміністрації

Перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації:

1. Забезпечують реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів, органів виконавчої влади щодо:

– підготовки та реалізації програм районної державної адміністрації;

– формування та виконання районного бюджету;

– розробки програм розвитку галузей і сфер економіки;

– контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;

– виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Рівненської облдержадміністрації;

– виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

– підготовки проектів розпоряджень та доручень.

2. Забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийнятті відповідних документів, розгляду питань.

3. Подають пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації, щоденні інформації про стан справ у галузях господарського, соціально-політичну обстановку та проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень облдержадміністрації.

4. Відповідають за підготовку питань для розгляду на колегії районної державної адміністрації, нарадах з керівниками підприємств, установ, організацій, голів територіальних громад району.

5. Дають доручення керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату. Погоджують відрядження та відпустки відповідним керівникам відділів, управлінь відповідно до функціональних повноважень.

6. Беруть участь у засіданнях постійних комісій та президій районної ради з питань, що належать до сфери їх відання, колегій підпорядкованих структурних підрозділів, а також у нарадах, які відбуваються у районній державній адміністрації, сесіях місцевих рад, зборах громадян та трудових колективах. Проводять прийом громадян, забезпечують розгляд їх звернень.

7. Вносять пропозиції голові районної державної адміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, а також вносять пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

8. Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами виконавчої влади документів вищестоящих органів, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, а також інших повноважень, що передбачені відповідними положеннями про структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарату.

9. Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.

10. Мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим розпорядженням.

Перший заступник голови районної державної адміністрації
ВЛАСЮК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ

Заміщає голову районної державної адміністрації на період його відсутності.

Забезпечує контроль за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, інших документів.

Забезпечує техногенно-екологічну безпеку, розробку та реалізацію заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, дотримання підприємствами усіх форм власності законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Організовує здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій. Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварії, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію практичних заходів, спрямованих на виконання нормативних документів Президента та Уряду України, відповідних розпоряджень голів обласної державної адміністраціїта районної державної адміністрації в галузі оборонної і мобілізаційної роботи.

Забезпечує виконання законодавства підприємствами, установами і організаціями в питаннях здійснення оборонних та мобілізаційних заходів.

Забезпечує розробку і подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проектів обласного бюджету, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

Організовує розробку проекту районного бюджету.

Отримує від суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету.

Організовує роботу щодо процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Організовує роботу з реалізації у районі державної політики у сферах розвитку агропромислового комплексу в цілому, його окремих галузей, розроблення та здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, лісового та водного господарства, зовнішньоекономічної діяльності щодо ринку товарів і послуг агропромислового походження, охорони довкілля.

Визначає необхідний рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб, проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики стосовно розвитку промисловості району, продукції промислового походження, товарних ринків, галузі будівництва, містобудування, житлово-комунального та шляхового господарства, енергозабезпечення, розвитку економіки, прискорення економічних реформ, приватизації, демонополізації, розвитку підприємницької активності у виробничій сфері діяльності. Разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації організовує роботу щодо матеріально-технічного і сервісного забезпечення переробних та інших підприємств, впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій.

Забезпечує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, реформування структури промислового виробництва, санації цільових інвестиційних проектів, корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної та комунальної форми власності, подання до відповідних органів пропозицій щодо загальнодержавних планів і програм.

Забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

Забезпечує складання необхідних для соціально-економічного розвитку району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива.

Розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів, незалежно від форми власності, створення спеціальних /вільних/ економічних зон, зміну статусу та території цих зон.

Забезпечує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, належними державі пакетами акцій акціонерних товариств, державними частками, паями в майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Організовує роботу із здійснення у районі державної політики щодо розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Розробляє та здійснює заходи щодо зростання експортного потенціалу в промисловості, стимулювання виготовлення продукції вітчизняного виробництва.

Забезпечує виконання на території району зобов’язань за міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, укладанню в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів, або на іншій основі.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції /робіт, послуг/. Вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, кредитних ресурсів для розвитку економіки району.

Здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

Разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації організовує роботу щодо:

– реалізації програм розвитку сільського господарства, програм агропромислового комплексу і соціального відродження села, спрямованих на зростання зайнятості сільського населення в сільськогосподарських формуваннях різних організаційно-правових форм та особистих підсобних господарствах за рахунок нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і збереження, розвитку мережі малого сільськогосподарського підприємництва, формування інфраструктури аграрного ринку;

– реалізації програм охорони довкілля, водних ресурсів, лісів та природи;

– забезпечення державних та регіональних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

– матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій, а також розробляє та здійснює заходи щодо фінансово-кредитного забезпечення діяльності агропромислового комплексу;

– забезпечує відповідно до законодавства здійснення на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції та сировини, їх зберіганням і реалізацією;

– забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів;

– контролює питання визначення для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством;

– вирішує в установленому законом порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм;

– забезпечує розробку регіональної екологічної програми і вносить пропозиції щодо державної екологічної програми. Вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами, установами і організаціями. Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також заходи, що вживають до його поліпшення;

– сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності, якості та конкурентоспроможності продукції;

– сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у галузі агропромислового виробництва переробної, харчової промисловості та ефективного їх використання;

– організовує в межах повноважень, визначених законодавством, додержання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності агропромислового комплексу вимог законодавства з питань охорони праці, нагляду за технічним станом машин та обладнання, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

– готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності агропромислового виробництва, посилення конкурентоспроможності продукції галузей агропромислового виробництва та харчових видів продукції на вітчизняному та регіональних ринках, підтримки та захисту вітчизняного виробника;

– розробляє пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов діяльності сільськогосподарських та переробних підприємств агропромислового комплексу усіх форм власності у процесі адаптації їх до ринкових умов, забезпечує надання консультаційної підтримки і послуг в організації виробництва сільськогосподарської продукції, з маркетингу та інформатики, підготовки, перепідготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації;

– сприяє розробленню і здійсненню заходів щодо відновлення традиційних та освоєння нових ринків сільськогосподарської продукції, налагодженню співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;

– спрямовує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації та галузей господарського комплексу району на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, харчовими, сервісними та іншими підприємствами і організаціями;

– сприяє місцевим органам державної виконавчої влади і самоврядування у реалізації державної аграрної політики, моніторингу земель та землеустрою.

Забезпечує розробку та виконання програм щодо раціонального використання земель, лісів, водних ресурсів, підвищення родючості грунтів. Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до законодавства.

Координує на території району діяльність місцевих землевпорядних органів.

Здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства. Вносить пропозиції щодо надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами та заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку.

Сприяє вирішенню земельних спорів у випадках, передбачених законодавством.

Здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням /викупом/ земельних ділянок.

Організовує підготовку і подання на затвердження відповідної ради пропозицій щодо організації території і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

Координує діяльність відповідних органів та служб щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення району.

Організовує здійснення заходів з профілактики, діагностики, лікування хвороб тварин, контролю за виробництвом доброякісних у ветеринарному і санітарному відношенні продуктів і сировини тваринного походження, захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, інших протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів.

Відповідає за встановлення та зміну меж населених пунктів, розглядає та вирішує інші питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

Вносить пропозиції щодо регулювання цін та тарифів на виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, здійснює контроль за їх додержанням.

Сприяє розвитку малого бізнесу, надає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових та інших послуг населенню, підготовкою кадрів.

Сприяє розвитку винахідництва та раціоналізації в районі.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різної форми власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ та організацій до участі в розвитку побутового та торговельного обслуговування населення.

Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від форми власності.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань більш повного забезпечення потреб перевезення залізничним та автомобільним транспортом, послугами зв’язку.

Забезпечує затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форми власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо підвищення надійності електропостачання, газопостачання, теплопостачання та водопостачання споживачів.

Організовує та контролює роботу паливно-енергетичного комплексу, забезпечення об’єктів соціально-культурного призначення та населення паливом, електроенергією, газом, теплом та іншими енергоносіями, розрахунки споживачів за енергоносії.

Організовує реалізацію відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, забезпечення проведення їх експертизи, здійснення контролю за виконанням цих програм і планів.

Забезпечує підготовку висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм, що затверджуються сільськими, селищною та міською радами.

Контролює видачу, відповідно до законодавства, забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.
Організовує охорону, реставрацію, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення.

Залучає на договірних засадах підприємства і організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.

Організовує роботу, пов’язану з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством.

Здійснює контроль за виконанням державного замовлення щодо введення в дію об’єктів житла та соціально-культурного призначення.

Сприяє роботі житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Здійснює, відповідно до законодавства, контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням об’єктів водопостачання, теплопостачання, газопостачання та житла.

Здійснює у порядку, встановленому законом, залучення підприємств, установ і організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району і координує їх роботу.

Погоджує правила користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, пропозиції про обмеження або заборону використання підприємствами питної води в промислових цілях.

Готує пропозиції до програм приватизації загальнодержавного майна та майна районної комунальної власності, віднесених до відання закріплених галузей.

Контролює хід приватизації житла, об’єктів комунального призначення.

Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Організовує проведення робіт з газифікації населених пунктів, аналізує та контролює використання бюджетних коштів щодо газифікації.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів.

Координує взаємодію органів державної влади, місцевого самоврядування з правоохоронними і контролюючими органами, а також протидії корупційним проявам.

Забезпечує взаємодію з правоохоронними органами з питань боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, нелегальної міграції.

Очолює дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ районної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови районної державної адміністрації:

Здійснює керівництво:

– відділом містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

– відділом з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Координує діяльність з:

– відділом Держгеокадастру у Здолбунівському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

– управління Держпродспоживслужби в Здолбунівському районі;

– сільськогосподарськими формуваннями усіх форм власності;

– переробними підприємствами харчової промисловості;

– Здолбунівською районною спілкою споживчих товариств;

– лісогосподарськими організаціями;

– районною організацією Товариства мисливців і рибалок;

– міжгосподарськими організаціями;

– рибогосподарськими організаціями;

– відділом статистики у Здолбунівському районі;

– Колоденською ДЕД;

– управлінням експлуатації газового господарства;

– приватним акціонерним товариством «Рівнеобленерго»;

– комунальним підприємством «Міське будинкоуправління»;

– комунальним підприємством «Здолбунівкомуненергія»;

– комунальним підприємством «Здолбунівводоканал»;

– станційно-лінійною дільницею №6 Рівненської філії ПАТ «Укртелеком»;

– Центром поштового зв’язку №3 на базі Острозького ВуПЗ Здолбунівського ВуПЗ;

– промисловими підприємствами району;

– підприємствами залізничного транспорту;

– підприємствами автомобільного транспорту та зв’язку;

– державними та комерційними банками;

– управлінням Державної Казначейської служби України у Здолбунівському районі;

– Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Організовує роботу:

– комітету з конкурсних торгів;

– районного оперативного штабу з координації дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій;

– координаційної ради при районній державній адміністрації з питань розвитку підприємництва;

– районної галузевої ради підприємців;

– координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху;

– координаційної ради із роботи підприємств комунального призначення;

– районної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Здолбунівського району;

– експертної комісії для проведення експертизи документів з грифом «Для службового користування»;

– постійно діючої комісії для списання майна;

– комісії з питань використання коштів районного фонду бюджету;

– спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії;

– комісії з виявлення та запобігання самочинному будівництву на території Здолбунівського району;

– комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом за перевезення пільгових категорій населення;

– конкурсної комісії з проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад Здолбунівського району;

– житлової комісії на підтримку індивідуального житлового будівництва;

– комісії із визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

– надзвичайної протиепізоотичної комісії;

– тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

– комісії з визначення ставок орендної плати за земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів;

– комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів;

– комісії з проведення аукціонів з продажу земельних ділянок та прав оренди на них;

– робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень;

– робочої групи з контролю за діяльністю перевізників на території Здолбунівського району;

– робочої групи з питань ефективного використання залізничних вантажних вагонів;

– робочої групи з контролю за використанням лімітів, заготівлею та справлянням збору за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів;

– робочої групи із здійснення контролю за використанням та охороною місцевих лісових ресурсів;

– постійнодіючої оперативної групи для проведення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства у рибній галузі;

– робочої групи районної державної адміністрації з проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами районної державної адміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови районної державної адміністрації.

Заступник голови районної державної адміністрації
ГРИДІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики в галузі освіти, культури, охорони здоров’я, здійснює контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України в галузі молодіжної політики, туризму, преси та інформації, міжнаціональних, конфесійних відносин, сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, молодіжних і дитячих організацій, фондів, інших громадських організацій, взаємодіє з політичними партіями, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї та молоді.

Здійснює заходи щодо інформаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні.

Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації у районі. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків, прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі району.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації питань внутрішньої політики.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань суспільно-політичної ситуації, освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики.

Організовує відзначення в районі державних свят, значних і пам’ятних подій.

Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в районі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації звернення громадян, установ і організацій з відповідних питань.

Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань діяльності районної державної адміністрації з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Організовує та здійснює взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями.

Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в регіоні.

Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції до проектів програми соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу із запобігання бездоглядності неповнолітніх.

Забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу совісті та релігійних організацій, щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Координує роботу відповідних органів державної виконавчої влади, пов’язану з розробкою та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями. Сприяє підготовці молоді до проходження військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу.

Сприяє проведенню призову громадян на альтернативну /невійськову/ службу.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, проведенню політики щодо забезпечення рівності прав жінок і чоловіків у районі.

Координує роботу закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.
Бере участь у формуванні та реалізації у районі соціальної політики у сільській місцевості.

Здійснює контроль за виконанням законів України, указів, розпоряджень Президента у галузі молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Контролює роботу органів медико-соціальної експертизи.

Бере участь у розробленні проекту програми соціально-економічного розвитку району з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи.

Організовує роботу із реалізації в районі державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та інших громадян, регулює вирішення питань гуманітарної допомоги.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, престарілих громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, що залишились без піклування батьків.

Організовує створення мережі та забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них.

Розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування.

Сприяє визначенню для підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які, згідно з законодавством, потребують соціального захисту, забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сприяє наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації, забезпечує піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги.

Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.

Організовує розробку та забезпечує виконання перспективних та поточних районних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Організовує роботу щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць.

Вносить пропозиції щодо створення фондів соціального захисту громадян, сформованих за рахунок коштів бюджету та благодійних надходжень, додаткових гарантій щодо соціального захисту населення.

Разом з відповідними службами вирішує питання організації для малозабезпечених громадян похилого віку продажу товарів і побутового обслуговування в спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами та безкоштовного харчування, а також надання допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха.

Координує роботу з питань виконання в районі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Очолює спостережну комісію.

Забезпечує контроль за виконанням законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови районної державної адміністрації:

Здійснює керівництво:

– управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації;

– архівним відділом районної державної адміністрації;

– відділом освіти районної державної адміністрації;

– відділом культури і туризму районної державної адміністрації;

– службою у справах дітей районної державної адміністрації;

– відділом з питань молоді та спорту районної державної адміністрації;

– відділом організаційно-інформаційного забезпечення та документообігу апарату районної державної адміністрації.

Координує діяльність з:

– районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

– районним військовим комісаріатом;

– Здолбунівським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області;

– Здолбунівським районним лабораторним відділенням Рівненського міжрайонного відділу ДУ “Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”;

– центральною районною лікарнею;

– комунальним закладом охорони здоров’я «Здолбунівський районний центр первинної медичної допомоги»;

– середніми спеціальними навчальними закладами;

– засобами масової інформації Здолбунівського району;

– управлінням Пенсійного фонду України у Здолбунівському районі;

– районним центром зайнятості;

– відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Здолбунівському районі;

– міжрайонною виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

– страховими компаніями;

– ветеранськими організаціями;

– профспілковими організаціями району.

Організовує роботу:

– комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

– мобільного офісу;

– районної ради з питань культури;

– ради з питань фізкультури і спорту в районі;

– ради з питань реалізації молодіжної політики;

– координаційної ради по роботі культурно-дозвіллєвих комплексів;

– координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– районної наглядової ради із соціальної та професійної адаптації військовослужбовців;

– координаційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним громадянам;

– консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни;

– дорадчого органу з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями та особами, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– районної призовної комісії;

– конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах;

– комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів;

– комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників;

– комісії з державних нагород;

– комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;

– районної комісії з питань реалізації Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

– комісії з питань житлових субсидій та допомог малозабезпеченим сім’ям;

– комісії з розгляду звернень громадян на отримання одноразової грошової допомоги;

– комісії з контролю за цільовим використанням одноразової допомоги при народженні дитини;

– спостережної комісії;

– комісії з питань евакуації;

– комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– комісії з питань розподілу коштів на придбання слухових апаратів для дітей-інвалідів;

– комісії з питань надання одноразової допомоги інвалідам з вадами зору;

– робочої групи з організації оздоровлення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– робочої групи з попереднього розгляду проектів клопотання щодо встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Координує роботу:

– громадських та районних організацій політичних партій;

– відкритого акціонерного товариства «Здолбунів-Фармація»;

– районної організації Товариства Червоного Хреста.

 

Керівник апарату райдержадміністрації
ЖОВТАНЮК ІГОР БОГДАНОВИЧ

Очолює і організовує роботу апарату районної державної адміністрації, виконання покладених на апарат завдань із правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату, систематичний контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату, забезпечує виконання доручень голови районної державної адміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат або його структурні підрозділи.

Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату із структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчим апаратом районної ради, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Затверджує в установленому порядку посадові інструкції працівників апарату, якщо інше не передбачено актами з законодавства.

Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату районної державної адміністрації.

Готує пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації.

Організовує підготовку регламенту районної державної адміністрації, правил внутрішнього трудового розпорядку, проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату.

Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає на розгляд голові районної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті районної державної адміністрації.

Організовує своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації до відповідних органів, посадових осіб, населення.

За дорученням голови районної державної адміністрації утворює робочі групи та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові районної державної адміністрації.

На підставі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, забезпечує складання проектів планів роботи районної державної адміністрації.

Забезпечує інформування голови районної державної адміністрації про діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Забезпечує підготовку, в установленому порядку, документів з питань призначення на посади, звільнення з посад керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, а також з питань заохочення та притягнення їх до відповідальності.

Надає відпустки працівникам апарату райдержадміністрації, затверджує графік відпусток працівників апарату райдержадміністрації, приймає рішення щодо відрядження працівників апарату райдержадміністрації.

Забезпечує контроль за станом виконання Закону України «Про державну службу», інших актів законодавства з цих питань у структурних підрозділах районної державної адміністрації та її апарату.

Забезпечує реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки кадрів апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підвищення їх кваліфікації, їх навчання і стажування.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної, мобілізаційної роботи.

Контролює дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших актів законодавства з цих питань.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах.

Забезпечує підготовку проектів рішень та подань про нагородження відзнаками голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

Організує ведення бухгалтерського обліку і звітності, розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання апарату.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті районної державної адміністрації.

Здійснює інші повноваження, покладені на апарат районної державної адміністрації актами законодавства та положенням про апарат районної державної адміністрації.

У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює виконуючий обов’язки керівника апарату райдержадміністрації.

З питань, віднесених до повноважень керівника апарату, та відповідно до законодавства видає накази.

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату адміністрації:

Здійснює керівництво:

Координує діяльність з:

– юридичним сектором апарату районної державної адміністрації;

– головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату адміністрації;

– головним спеціалістом з питань режимно-секретної роботи апарату адміністрації;

– відділом фінансово-матеріального забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Організовує роботу:

– експертної комісії апарату районної державної адміністрації;

– тендерного комітету Здолбунівської районної державної адміністрації;

– комісії з перегляду нормативно-правових актів Здолбунівської районної державної адміністрації.

 

Взаємозаміщення заступників голови районної державної адміністрації

Власюк Л.П. – Гридін С.В.

Гридін С.В. – Власюк Л.П.

 

Керівник апарату адміністрації                                               Ігор Жовтанюк

 

 

Додаток 2
до розпорядження голови
Здолбунівської районної
державної адміністрації
від 21 липня 2017 року №334

Закріплення заступників голови районної державної адміністрації за місцевими радами

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації
Власюк Л.П.

Координує діяльність виконавчих комітетів Бущанської, Будеразької, Дерманської Першої, Дерманської Другої, Богдашівської, Глинської, Здовбицької, П’ятигірської, Спасівської сільських рад, Здолбунівської міської та Мізоцької селищної ради.

Заступник голови районної державної адміністрації
Гридін С.В.

Координує діяльність виконавчих комітетів Білашівської, Копитківської, Новосілківської, Маломощаницької, Уїздецької, Урвенської Півченської, Миротинської, Новомощаницької, Ступнівської, Старомощаницької сільських рад.

 

Керівник апарату адміністрації                                                                  Ігор Жовтанюк

Старий сайт
Архів Здолбунівської РДА
Анонси подій

Банери