Меню
Герої не вмирають
Банери

В умовах становлення ринкової економіки, майже суцільної приватної власності на засоби виробництва, як ніколи, гостро стоїть питання соціального захисту людини праці, охорони її життя та здоров’я, а також право на відшкодування шкоди у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника та інших випадках. Гарантом цього від імені держави виступає Фонд соціального страхування України.

Профілактика, усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, попередження та недопущення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є одним з головних завдань Фонду. З цією метою у 2017 році страховим експертом з охорони праці відділення проведено 8 перевірок стану умов і безпеки праці на підприємствах, в установах, організаціях та приватних підприємців Здолбунівського та Острозького районів, за наслідками яких роботодавцям надані подання. Під час перевірок виявлено 81 порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Також взято участь у 1 семінарі, 4 нарадах, засіданні 49 «круглих столів» з цих питань, опрацьовані та впроваджені системи управління охороною праці (СУОП) на 55 підприємствах, надано 330 консультацій страхувальникам та застрахованим особам. Це дало змогу суттєво знизити рівень виробничого травматизму в регіоні. Як наслідок, у 2017 році на підконтрольних відділенню підприємствах, організаціях та установах сталося лише 3 страхових (пов’язаних з виробництвом) нещасних випадки, в тому числі 1 із смертельним наслідком. Два з них зареєстровані у сфері сільського господарства, один – у сфері торгівлі. Дві третини нещасних випадків трапилися внаслідок падіння потерпілого. Щодо причин нещасних випадків, то основними були психофізіологічні (особиста необережність) – 2 нещасні випадки та організаційні (невиконання вимог інструкцій з охорони праці) – один.

Як бачимо з причин, щоб запобігти настанню таких нещасних випадків на виробництві в майбутньому, не потребується вкладати в охорону праці додаткові кошти чи нести матеріальні витрати. Для цього варто підвищити рівень навчання з питань охорони праці та покращити якість проведення інструктажів. Позитивний результат матимемо тоді, коли не просто у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці ставитимуться формальні підписи, а коли після інструктажу у пам’яті працівників залишатиметься чіткий алгоритм дій у тих чи інших виробничих ситуаціях.

Микола Овсійчук,
страховий експерт з охорони праці
Здолбунівського відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Рівненській області.

Старий сайт
Архів Здолбунівської РДА
Анонси подій
Банери