Меню
Герої не вмирають
Банери

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________­­­­­­
паспорт: серія ______ №__________від___________________, виданий_________________________________________________________________ шляхом підписання цього тексту, відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду та дозвіл Рівненському обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення персональних даних, у тому числі конфіденційної інформації про мою освіту, адресу, дату та місце народження, стаж роботи (загальний, на державній службі та в органах місцевого самоврядування). Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.

«___»______________20__р. ___________________ (______________________)
(підпис)                      (П.І.Б.)

Особу та підпис ____________________________________________перевірено.

Відповідальна особа__________________________ (_______________________)
(підпис)                                         (П.І.Б)
____________________________________________________________________

Я, __________________________________________________________________
посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до баз персональних даних з метою їх обробки у електронних базах та ведення їх обліку, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються для використання.

«___»________________20___р. ____________________
(підпис)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що надані Вами відомості, включені до баз персональних даних, володільцем яких є Рівненське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів з метою їх обробки, для ведення обліку в межах, передбачених законодавством.

Для виконання вищезазначеної мети Ваші дані можуть надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1. Знати про місце знаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місце знаходження її володільця чи розпорядження;
2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних. Зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3. На доступ до своїх персональних даних у відповідній базі персональних даних;
4. Отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;
6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування до повноважень яких належить здійснення захисту своїх персональних даних.
9. Застосовувати засоби правового захисту вразі порушення законодавства про захист персональних даних.

Фахівець    

                                                                                                                                                             

Директору Рівненського обласного

відділення Фонду соціального

захисту інвалідів

Балахно С.М.

інваліда _____ групи

ПІБ___________________________

______________________________

який проживає за адресою:______

______________________________

______________________________

 

Заява

 

 

Прошу здійснити фінансування на передплату газети

______________________________________________________

 

в сумі

______________________________________________________.

 

Необхідні документи додаються.

1.Копія паспорта

2.Копія довідки МСЕК

3.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

 

 

___.___________.20___року                  ____________________

(підпис)

Інваліди 1, 2 групи за  рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів можуть здійснити передплату друкованих видань. Для цього необхідно звернутися до Фонду соціального захисту інвалідів (м.Рівне, вул..Замкова, 10а/1) та подати відповідні документи:

  1. заява на передплату
  2. копія паспорта
  3. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
  4. копія довідки МСЕК
  5. згода на збір та обробку персональних даних

Перелік видань, які можуть передплатити інваліди 1, 2 групи:

  1. Сила духу (передплатний індекс – 91664);
  2. Без бар’єрів (передплатний індекс – 37392);
  3. Барег надії (передплатний індекс – 37602);
  4. Наше життя (передплатний індекс – 60981).